Publications authored by Anca Giurchescu

In terms of dance ethnochoreology and Romanian traditional dance practices, Anca Giurchescu was the most notable contributor in published works, international academic meetings, and cross disciplinary involvement.

Here we list most of her published works …

AuthorsYearTitleBook/JournalDetails
Anca Giurchescu1957Din Realizării folcloristicii noastreRevista de Folclorvol.2, no.4, pages 129-30
Anca Giurchescu1957Jocurile din VranceaRevista de Folclorvol.2, no.4, pages 55-76
Anca Giurchescu1959Despre cicurile de joc din ArdealRevista de Folclorvol.4, no.1-2, pages 261-278
Anca Giurchescu1960Câteva problema legate de aspectul cotemporan al jocului popular românescRevista de Folclorvol.5, no.3-4, pages 65-72
Anca Giurchescu1961Dezbateri în legatură cu repertoriul ansamblurilor de cântece și dansuriRevista de Folclorvol.6, no.1-2, pages 131-134
Anca Giurchescu1962Opportunities for folk dancing In the upper Mureș valleyInformation Bulletin No. 5pages 6-9
Anca Giurchescu and C Costea1962Aspecte folclorice noi și tradiționale din raionul ToplițaRevista de Folclorvol.7, no.3-4, pages 97-101
Anca Giurchescu1962Jocuri feciorești din ArdealRevista de Folclorvol.7, no.1-2, pages 181-186
Anca Giurchescu and C Costea1962HaidăulRevista de Folclorvol.7, no.1-2, pages 94-117
Anca Giurchescu1963Din realizările noastre: Discuții asupra terminologiei în jocul popularRevista de Folclorvol.8, no.1-2, pages 159-174
Anca Giurchescu1963Jocurile ciobănești din satul DumbravaRevista de Folclorvol.8, no.3-4, pages 60-73
Anca Giurchescu1964Însemnări pe marginea celui de-ai VII-lea concurs al formaților artistice de amatoriRevista de Etnografie și Folclorvol.9, no.6, pages 639-642
Anca Giurchescu1964Două lucrări maghiare privind studiul dansului popularRevista de Etnografie și Folclorvol.9, no.3, pages 312-314
Anca Giurchescu1964Analiza Structurii Dansuri Popular RominescRevista de Etnografie și Folclorvol.9, no.2, pages 191-199
Anca Giurchescu1965Obervaţii asupra structurii arhitectonice a dansurilor cu formă fixaRevista de Etnografie și Folclorvol.10, no.4, pages 389-398
Vera Proca-Ciortea and Anca Giurchescu1966Conferinţele internaţionale de terminologie a dansului popularRevista de Etnografie și Folclorvol.11, no.1, pages 86-88
Anca Giurchescu1967Purtatele de fete de pe Valea TârnavelorRevista de Etnografie și Folclorvol.12, no.4, pages 283-298
Anca Giurchescu1968Congresul Uniunii folcloriştilor iugoslaviRevista de Etnografie și Folclorvol.13, no.1, pages 95-6
Anca Giurchescu1968Aspecte ale fenomenului de improvizaţie în dansul popular românescRevista de Etnografie și Folclorvol.13, no.3, pages 229-234
Anca Giurchescu1969Dansul în obiceiul călușarilor [Dance in the calusari custom]Festivalul Călușului Slatina 28-29 Iunie 1969: Studii, referate și comunicari [The festival of Calus: Studies, papers, and communications] pages 29-41
Anca Giurchescu1970Colaborarea românească cu "Institut für den Wissenschaftlichen Film-Göttingen"Revista de Etnografie și Folclorvol.15, no.6, pages 529-31
Anca Giurchescu1970Cercetarea contextuală a dansurilor populareRevista de Etnografie și Folclorvol.15, no.1, pages 21-28
Anca Giurchescu1970Dansuri tradiționale din Ținutul Pădurenilorvol., no., pages
Anca Giurchescu1971Raportul între modelul folcloric și produsele spectaculare de dans popularRevista de Etnografie și Folclorvol.16, no.5, pages 369-374
Anca Giurchescu1972Functionalițatea dansurilor funebre în concepția popularăFolclor Literarvol.2, pages 121-128
Anca Giurchescu1972Repertoriu de dansuri populare (Ada Kaleh) [The repertory of folk dances]Atlasul Complex Portile de Fierpages 260-262
Anca Giurchescu1972Repertoriu de dansuri populareAtlasul Complex Portile de Fierpages 246-247
Anca Giurchescu1973Unele aspecte ale interferenței dintre sfera culturii populare și cea a culturii de masăRevista de Etnografie și Folclorvol.17, no.3, pages 181-90
Anca Giurchescu1973La Danse comme objet semiotiqueYearbook of the International Folk Music Councilvol.5, pages 175-178
Anca Giurchescu and Constantin Eretescu1974Folclor Coregraphic din Țara Vrancei
G Wolf and Anca Giurchescu1974IWF Calusari Priseaca E2020
Anca Giurchescu1974The CalusBalkan Arts Traditions-Spring 1974vol.Spring, pages 25-10
G Wolf and Anca Giurchescu1976IWF Calusari Priseaca Setting up Flag and Dance in Courtyard E1653
G Wolf and Anca Giurchescu1976IWF Calusari Priseaca Dance & Death game E1654
G Wolf and Anca Giurcheascu1976IWF Calusari Priseaca - Match between 2 groups E1655
Anca Giurchescu1977Valorificarea folclorului în cadrul festivalului național “Cântarea României”Revista de Etnografie și Folclorvol.21, pages 227-31
Anca Giurchescu1983Entwurf einer Klassifizierung der rumänischen KettentänzeAnalyse und Klassifikazion von Volkstanzenpages 160-190
Anca Giurchescu1983The process of improvisation in folk danceDance Studiesvol.7, pages 21-56
Anca Giurchescu1984European perspectives in structural analysis of danceDance a multicultural perspective. Report of the third study of dance conferencepages 33-48
Anca Giurchescu1986Dance Text and Contextual ResearchProceedings of the ICTM Study Group on Ethnochoreology meeting in Neubrandenburg, DDR, 8-12 May.
Anca Giurchescu1986Power and Charm. Interaction of Adolescent Men and Women in Traditional Settings of TransylvaniaYearbook for Traditional Musicvol.18, pages 37-46
Anca Giurchescu1987The national festival ‘Song to Romania’: manipulation of symbols in the political discourseSymbols of powerpages 163-171
Anca Giurchescu1987The dance discourse. Dance suites and dance cycles of Romania and elsewhere in EuropeDance Studiesvol.11, pages 9-71
Anca Giurchescu1988Continuitate și discontinuitate in tradiția culturala a romanilor din sudul Dunarii, stabiliti in Danemarca [Continuity and discontinuity in the cultural tradition of the Romanians south of the Danube settled in Denmark]Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciencesvol.1, pages 231-241
Anca Giurchescu1988Dansens dobbelte rolle : om vlacherne et folk med hjemvéLængdeSvol.10, pages 12-19
Anca Giurchescu1989A question of method: contextual analysis of dancing at the vlachs “hora” in DenmarkThe dance event: a complex cultural phenomenon: The 15th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Copenhagen, 1988pages 34–43
Anca Giurchescu1989Den rumænske tragedieKristeligt dagblad
Anca Giurchescu1990Le Căluș: proces de transformation d'un rituel roumainTradition et Histoire dans la Culture Populaire
Anca Giurchescu1990The use of traditional symbols for recasting the present : a case study of tourism in RumaniaDance Studiesvol.14, pages 47-64
Anca Giurchescu and László Felföldi1991IntroductionStudia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae: The 16th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Budapest, 1990vol.33, pages 197–202
Anca Giurchescu and Lisbet Torp1991Theory and Methods in Dance Research: A European Approach to the Holistic Study of DanceYearbook for Traditional Musicvol.23, pages 1-10
Anca Giurchescu1992A comparative analysis between the căluș of the Danube: plain and călușerul of Transylvania (Romania)Studia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae: The 16th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Budapest, 1990vol.34, pages 31–44
Anca Giurchescu1992A Comparative Analysis between the "Căluș" of the Danube Plain and "Călușerul" of Transylvania (Romania)Studia Musicologicavol.34, pages 31-44
Anca Giurchescu1992A comparative analysis between the căluș of the Danube: plain and călușerul of Transylvania (Romania)Studia Musicologica, Academiae Scientiarum Hungaricae: 16th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology Budapestvol.34, pages 31-44
Anca Giurchescu1994The power and the dance symbol and its sociopolitical useDance and its socio-political aspects: dance and costume: The 17th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Nafplion, 1992vol., pages 15–24
Anca Giurchescu1994The dance symbol as a means of communicationActa Ethnographica Hungaricavol.39, pages 95-102
Anca Giurchescu1995Dance-music relationships: an introductionDance, ritual and music: Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, Skiemiewice, 1994pages 143–150
Anca Giurchescu and Sunni Bloland1995Romanian traditional dance : A contextual and structural approach
Anca Giurchescu1998Gypsy dance style as a marker of ethnic identityDance, style youth identities: Proceedings of the 19th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, Třešt', 1996pages 80–87
Anca Giurchescu1999Past and present in field research : a critical history of personal experienceDance in the field : theory, methods and issues in dance ethnographypages 41-54
Anca Giurchescu1999Les danses du monde. Exemples musicauxCahiers d’ethnomusicologie [Online]vol.12, pages 220-224
Anca Giurchescu2000Interpreting a dancer's discourse on improvisationTraditional Dance and Its Historical Sources. Creative Processes in Dance: Improvisation and Composition: 20th Symposium Proceedings, İstanbul, 1998pages 259–274
Anca Giurchescu2000Interpreting a dancer's discourse on improvisationICTM 20th Symposium Proceedings 1998pages 259-274
Anca Giurchescu2000Gypsy Dance Style as Marker of Ethnic IdentityMusic, language, and literature of the Roma and Sinti
Anca Giurchescu2001Căluș between ritual and national symbol: survival and the strategy of adaptation to contemporary social settingsProceedings: 21st Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Korčula, 2000pages 62–69
Anca Giurchescu2001The power of dance and its social and political usesYearbook for Traditional Musicvol.33, pages 109-121
Anca Giurchescu2001Le danseur et le musicien, une connivence nécessaire Cahiers d’ethnomusicologie [Online]vol.14, pages 79-94
Anca Giurchescu2003Dance aesthetics in traditional Romanian communitiesYearbook for Traditional Musicvol.35, pages 163-171
Anca Giurchescu2004Căluș - between ritual and national symbol
Anca Giurchescu2005History of the ICTM study group on ethnochoreologyDance and Society: Dancer as a a Cultural Perfomer: 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, 2002pages 252–266
Anca Giurchescu2005Report on the fieldwork experiment in Bulgaria (2001)Dance and Society: Dancer as a a Cultural Perfomer: 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, 2002pages 235–240
Anca Giurchescu2005Dance aesthetics in traditional Romanian communitiesDance and Society: Dancer as a a Cultural Perfomer: 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, 2002pages 216–223
Anca Giurchescu2005History of the ICTM Study Group on EthnochoreologyDance and society : dancer as a cultural performer : re-appraising our past, moving into the future : 40th anniversary of Study Group on Ethnochoreology of International Council on Traditional Music : 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, Hungary, 2002pages 251-278
Anca Giurchescu2005Report on Bulgarian 2001 fieldwork kalushariDance and society : dancer as a cultural performer : re-appraising our past, moving into the future : 40th anniversary of Study Group on Ethnochoreology of International Council on Traditional Music : 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, Hungary, 2002
Anca Giurchescu2005Dance aesthetics in traditional Romanian communitiesDance and society : dancer as a cultural performer : re-appraising our past, moving into the future : 40th anniversary of Study Group on Ethnochoreology of International Council on Traditional Music : 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged, Hungary, 2002pages 216-223
Anca Giurchescu and Eva Kröschlová2007Theory and method of dance form analysisDance structures: perspectives on the analysis of human movementvol.3, pages 21-52
Anca Giurchescu2007A historical perspective on the analysis of dance structure in the International Folk Music Council (IFMC) / International Council for Traditional Music (ICTM)Dance structures : perspectives on the analysis of human movementvol.3, pages 3-18
Anca Giurchescu2008Symbolic communication: dancing for the living, dancing for the deadInvisible and visible dance: Crossing identity boundaries: Proceedings: 23rd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Monghidoro, 2004pages 64–69
Anca Giurchescu2008Symbolic communication: dancing for the living, dancing for the deadInvisible and visible dance. Crossing Identitiy Boundaries : Proceedings of the 23rd symposium of the ICTM studygroup on ethnochoreology 2004pages 64-69
Anca Giurchescu2008Căluș: between ritual and national symbol. The cultural market of traditionsMartorvol.13, pages 15-26
Anca Giurchescu2009Călușul în zona de tensiune întrecercetare și salvgardare
Anca Giurchescu2009Este Călușul fără steag „Căluș adevărat”?Călușul, emblemă identitarăpages 60-85
Anca Giurchescu2009Political dimensions of folk dance revival in East-European communist and post communist eraIPEDAK - Erasmus Intensive Programme: Dance Knowledgepages 56-73
Anca Giurchescu2009Cum sa ajuns de la obiceiul Călușului la tradiția Călușului și la Capodopera Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO „Ritualul Călușului”? Rînduială, obiceiuri și tradiții sau despre ce vorbim de fapt cînd vorbim despre tradiții?Conferinţe de Şosea
Anca Giurchescu2010Intersectii și confluente. (Amintiri legate de Gyorgy Martin)Coregrafia și etnocoreologia maghiară din Transilvania în mileniul trei IIpages 11-32
Anca Giurchescu, Margaret Beissinger, Victor Stoichița, Costin Moisil, Florin Iordan, Mirela Radu and Speranța Rădulescu2010Maneaua: Istorie, alcatuire, rosturi, intelesuri (25 martie 2010)Conferințele de la Șosea
Anca Giurchescu2010Personal communication to Liz Mellish
Anca Giurchescu and Speranta Radulescu2011Music and dance of Pan-Balkan (and Mediterrean) fusion : The case of the Romanian maneaProceedings of the Second Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europepages 42-52
Anca Giurchescu2011“ …cetele de călușari au capacitatea de a se dedubla și de a performa cu aceeași convingere și credință atât în context tradițional cât și scenic”Mozaicul (Revista de Cultura Fondata la Craiova)vol.14, no.6, pages 4
Anca Giurchescu and Speranta Radulescu2011Music, Dance, and behaviour in a New Form of Expressive Culture: The Romanian ManeaYearbook for Traditional Music Vol 43pages 1-36
Anca Giurchescu2012HidrellezFrom field to text and dance and space: Proceedings of the 24th symposium of the ICTM study group on ethnochoreology, Cluj, 2006pages 157–160
Anca Giurchescu2012The field as a ‘culture text’ or ‘textulising’ the field realityFrom field to text and dance and space: Proceedings of the 24th symposium of the ICTM study group on ethnochoreology, Cluj, 2006pages 151–152
Anca Giurchescu2012A disputed issue : contemporizing (safeguarding) the ritual calus (Romania)Dance, gender and meanings : contemporizing traditional dance: Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť, Czech Republicpages 105-116
Anca Giurchescu, Mehmet Ocal Ozbiligin, Fahriye Dincar and Jaynie Rabb Aydon2012Panel3 : Representations of different realities experienced in the fieldwork carried out in the region of Izmir, TurkeyFrom field to text and dance and space : Proceedings of the 24th symposium of the ICTM study group on ethnochoreology
Anca Giurchescu Elsie Ivancich Dunin, Csilla Kőnczei2012From field to text and dance and space : Proceedings of the 24th symposium of the ICTM study group on ethnochoreology
Anca Giurchescu2014Placing the dance in space: norms of the past and presentDance, Place, Festival : 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology 2012pages 67-73
Anca Giurchescu2014A short history of the ICTM Study Group on EthnochoreologyDance, Place, Festival : 27th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology 2012pages 297-306
Anca Giurchescu2014Contextual determination of improvisation: A case study of Vlach chain dances of Northeastern SerbiaAbstract submitted to the fourth symposium of the ICTM study group for music and dance in Southeastern Europe
Anca Giurchescu2015Crossroads and meetingsActa Ethnographica Hungaricavol.60, pages 105-110
Anca Giurchescu2015Field research in Svinica/Svinița, a community bridging both shores of the Danube : Comments across four decadesDance, field research and intercultural perspectives : The Easter customs in the village of Sviniţapages 23-46
Anca Giurchescu2016Enacting tradition: The ora - Event marker of ethnic and cultural identity of the vlachs settled in DenmarkVon Hora, Doina und Lautaren: Einblicke in die rumänische Musik und Musikwissenschaft
Anca Giurchescu and Speranța Rădulescu2016Music, dance performance. A descriptive analysis of maneleManele in Romania : cultural expression and social meaning in Balkan popular musicpages 1-44
Anca Giurchescu1983/4Dansen som kulturel udtryksformHumanioravol.6, pages 191-197