Hungarian Institute for Musicology dance archive

The Hungarian Institute for Musicology in Budapest has a large collection of research films dating from the 1950s to the 1990s. Unlike most “state folklore research institutes” this institute can be visited in Budapest, the collection index is searchable online, and a sizable collection of films are digitised and some can be viewed by searching the database.

The collection is predominantly Hungarian ethnicity dances, but there are some examples of Romanians dancing and dances that are known in Romanian repertoires.

This map and table is a summary to guide Romanian dance researchers into this valuable resource. As far as I am aware I have listed all the records that might be of interest to a Romanian dance researcher.

Some cautions:

  1. The listing of Romanian dance names is dubious in some cases, or descriptive in Hungarian language, or the closest Hungarian title.
  2. Where one film reference has multiple locations the list is for all of the locations.
  3. I have attempted to make this interpretation Romanian friendly, using current village and county names, and transliterating some dance titles into Romanian.

Please visit the source database for complete information:

In Hungarian: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/tancok.asp

In English: http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/dances_en.asp

Click “Search”, then use the “film index” from my table or map to find a specific recording, or select the village name (in Hungarian) for a specific location.

This map is all film locations that have a “Romanian” interest. Each marker on the live map gives the year and film reference, plus the list of dances recorded for that film.

Data tables

The first table gives a complete listing of the entries that are tagged to contain “Romanian”. I have indexed using the current village name and locations.

film indexyearvillagescountydances
Ft.591949cimpoierescu ; hora într-o parte
Ft.601949avasi tánc; Joc din Somoș; mărunțica
Ft.611949joc de românați
Ft.621949alunelu; marioara; hora
Ft.631949arcanul; feciorească
Ft.641949alunelul bătut
Ft.651949brâul; arcanul; hora intra parte
Ft.661949dânga; aţica
Ft.681949joc de fete
Ft.1041951KörösszegapátiHajdú-BiharJoc de perechi; hora; sârba
Ft.1121951GyulaBékés Joc bărbatesc
Ft.1191951PocsajHajdú-BiharJoc băbatesc; ceardas; joc de perechi; csapásoló
Ft.1241951KétegyházaBékéslunga; mărunțelul; țigăneasca
Ft.1381951BattonyaBékéscăluşer; joc de pereche; körtánc; banu mărăcinu
Ft.1431951MéhkerékBékésardelenescu; mânânțălu; banu mărăcinu; alunelu
Ft.1441951MéhkerékBékésardelenescu; alunelu
Ft.1971953MéhkerékBékésmânânțălu; duba; câmpinescu; șchiopa
Ft.2691955MéhkerékBékésturkajárás; mânânţelu; ardelenescu; şchiopa; câmpinescu
Ft.3041953Făgăraş; Cluj-Napoca; VărşagFăgăraş; Cluj; Harghitazenészek játéka; legényes; székelyvarsági legényszóló; székelyvarsági verbunk; székelyvarsági páros; férfitánc; almási verbunk; páros tánc; lánctánc; leánytánc; aratótánc; lassú csárdás; verbunk
Ft.3091954ElekBékéslunga; mânânțelu; țigăneasca
Ft.3101954MéhkerékBékéscălușşer; mânânțălu; ardelenescu; lakodalmi menettánc; körtánc; páros tánc
Ft.3711951MéhkerékBékésalunelu; ardelenescu
Ft.3731956MéhkerékBékéslakodalmi részletek; mânânţălu; ardelenescu; lassú csárdás; friss csárdás; menettánc; câmpinescu; női körtánc
Ft.3811954Méhkerék; ElekBékésardelenescu; férfitánc; turkajáték; lovas tánc; mânânţălu; német páros tánc; susztertánc; páros cigánytánc; lunga; ţigăneasca
Ft.3881958MéhkerékBékésmânânţălu; ardelenescu; câmpinescu; menyasszonytánc; duba
Ft.4271954KétegyházaBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca; sârba; şchiopa
Ft.4951961RăscruciClujlassú magyar; sűrű magyar; lassú csárdás; sűrű csárdás; învârtită; romános csárdás
Ft.4981961Craiova; Săcalu de PădureDolj; Mureșvegyes körtánc; hora mare; lakodalmi menet; căluşer; sortánc bottal; învârtită; legényes; botos; de-a lungu
Ft.5061962RăscruciClujritka magyar; sűrű magyar; ţigăneşte; învârtită; ceardaş; lassú magyar; lassú csárdás; sebes csárdás; ceardaş românesc; ceardaş iute
Ft.5091962SuatuClujjocul bătrânesc românesc; legényes; kurázsi; magyar verbunk; csárdás; lassú csárdás; cigánytánc; friss; de-a lungu; harţag; szásztánc; összerázás; ritka magyar
Ft.5331963PădurețiArgeșcăluşul
Ft.5341963OptaşiOltcăluşul; hora mare; geamparalele; ungureasca; brâul; sîrba; hora la bătaie
Ft.5351963Viştea de JosFăgărașfeciorească; pălmuită; ponturi fecioreşti; peste picior; pârâiata; ştearsa; cârlige pe dinapoi; bătai la călcâie; purtată; învârtită; poşovaica; brâu; hodoroaga
Ft.5361963Ucea de SusFăgărașhodoroaga; purtată; învârtită; feciorească; poşovaica; feciorească bătrânească
Ft.5371963Aiudul de SusAlbahaidău; purtată; ponturi cu fete; de-învârtit ; zdrăncăniţă; haţegana; ponturi
Ft.5431963RădaiaCșujlegényes; ficioreşte; magyarul; româneşte de sărit; lassú legényes; forgatós; de învârtit româneşte; csárdás; ceardaş; lassú csárdás; szapora
Ft.5441964NădăşeluClujlegényes; lassú legényes; ritka legényes; forgatós
Ft.5451964SuceaguClujlegényes; lassú legényes; ritka legényes
Ft.5521964CorundHarghitamarosszéki; lassú csárdás; szökős; verbunk; öreges verbung; mezőségi román legényes
Ft.554SibielSibiubrâul; căluşer; banul mărăţine; feciorească
Ft.555MocodBistrița-Năsăudde-învârtit ; de-a lungu; românească feciorească
Ft.5811966ElekBékésmărunţeaua; lunga; ţigăneasca
Ft.5871966MéhkerékBékéslakodalmi jelenetek; lakodalmi menettánc
Ft.5881966Ciumbrud; Meşcreac; LeorinţAlbahaidău; căluşer; învârtită; csárdás; haţegana
Ft.605Săcalu de PădureMureșDans românesc de băț
Ft.9371976UrcaClujritka legényes; sűrű legényes
Ft.11011981Blaj. Găiceana; Cleja; Valea MicăAlba; Bacăuînvârtită; feciorească; alai de nunta; purtată de fete; purtată
Ft.11031981Ciumbrud; LeorinţAlbapontozó; lassú pontozó; öreges; csárdás; gyors; haidău; învârtită
Ft.6491954MéhkerékBékésmânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; duba; dobogó páros
Ft.6501954ElekBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca; lugojana; ţepuş
Ft.6521954MagyarcsanádCsongrádlunga; doi paşi; tri paşi; lunga în loc; bătuta; hora mare; sârba; căluşerul; deasa; duba; lentă; pe un picior; românca; férfi cigánytánc
Ft.6541955KétegyházaBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca; turca; turkajárás; sârba; cigánytánc
Ft.6621968CipăieniMureșînvârtită; ponturile; hărţag
Ft.6631968SărmaşuMureșde-a lungu; învârtită; ţigăneasca; românească; lassú învârtită; legényes; hărţag
Ft.6681969Muntenii de SusVasluirândurile; dans de Anul Nou; de brâu; joc la brâu; pe bătute; pe bătai; raţa; ciobăneasca; alunelul; bătuta moldovenească; ciobăneasca la genunchi; ciobăneasca peste băţ
Ft.6701969FereştiVasluisârba; rusească; hora; hora sărită; sârba cu sărit; floricica; dansul ca la nuntă
Ft.6731969Fizeşu GherliiClujritka fogásolás; sűrű fogásolás; serény; lassú csárdás; sűrű csárdás; verbunk; raru; româneşte învârtită; rar; des; fecioreşte româneşte; ritka; bărbunc; sűrű; hétlépés; şapte paşi; csingerálás
Ft.6741969VăleniClujlassú csárdás; gyors csárdás; româneşte rar; româneşte iute; legényes; nyolcas
Ft.6751969MănăstireniClujfeciorescă rară româneşte; legényes; sárvásári csűrdöngölő; fecioreşte ungureşte; figuraş; ficiorească românească; învârtită înceată; învârtită iute; lassú csárdás; gyors csárdás; ficiorească iute; gyors legényes
Ft.6761969AlunişMureșverbunk; szapora; fordulós; lassú csárdás; korcsos; cigány csárdás; cigány lassú; csárdás; de-a lungu; învârtită; româna; párváltó baraboi; lánctánc; sârba; ardeleanu; alunelu
Ft.6771969LuieriuMureștârnăveanca; sârba; bătuta căluşarului; căluşaru de botă; de-a lungu; învârtită; ţigăneasca; câmpineasca; raţa; moşua; brâu; alunelu
Ft.6781969CaşvaMureșmarşul la căluşer; de-a lungu căluşarului; bătuta căluşarului; sărita; bărbunc; bătuta; corcioşa; ţigăneasca
Ft.6801969PeţelcaAlbahaidău; învârtită; haţegana; purtată
Ft.6821969Bonţida; RăscruciClujsűrű magyar; lassú legényes; bărbunc des; ritka magyar tánc; lassú magyar; ţigăneasca; învârtită; ţigăneşte iute; ritka csárdás; sűrű csárdás; román verbunk
Ft.6831969OrşovaMureșjocul de botă; jocul crucea; corcioşa; bărbuncul
Ft.6851969Vaida-CămăraşClujritka legényes; sűrű legényes; sűrű verbunk; bărbunc; szászka; csárdás; ritka csárdás; sűrű csárdás; ritka magyar; lassú magyar; lassú cigánytánc; szökős; târnăva; româneşte în botă; varjúk tánca; botă
Ft.6861969PălatcaClujmagyar négyes; cigánytánc; összerázás; ritka legényes; sűrű legényes; szászka; csárdás; lassú csárdás; szökős; korcsos
Ft.6871969MeraClujlegényes; román legényes; ritka legényes
Ft.6901969Turea; Băgara; Inucu; Dorolţu; Gârbău; Mera; RădaiaClujfiguraş; fecioreşte; legényes; ritka legényes; verbunk; csárdás; învârtită; férfitánc csárdás zenére; zenekar játéka; sifitelés; lassú csárdás; szapora; román legényes; román csárdás; româneşte învârtită; román friss
Ft.6921969Luna de SusClujlegényes; román legényes; româneşte fecioreşte; csárdás; lassú; szapora
Ft.6941969OzdMureșpontozó; magyaros; csűrdöngölő; lassú csárdás; cigányos; fordulós; sebes csárdás; körtánc; verbunk; kísérő; román ritka legényes; régies; lassú pontozó; öreges verbunk
Ft.6961969CipăieniMureșpurtată; de ponturi; învârtită; haţegana
Ft.7001969Luna de SusCluja juhait kereső pásztor táncjátéka; ritka legényes; fecioreşte rar; sűrű legényes
Ft.7191970MéhkerékBékésmânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; lakodalmi felvétel; férfiak menettánca; pereniţa; körcsárdás; bătrânescu; şchiopa
Ft.7201970ElekBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca; férfi cigánytánc
Ft.7611971Sâmbriaş; FileaMureșlassú; gyors forgató; szöktetős; serény; ardeleana; sârba; de-a lungu; învârtită; verbunk; négyes; hatos; nyolcas; mureşanca; botă; de bâtă; chinita; csujogató; târnăveanca
Ft.7641971Tiocu de JosClujsebes csárdás; lassú csárdás; mezőségi román forgatós; legényes
Ft.7691972ElekBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca
Ft.7751972BixadSatu Marepáros tánc; férfi lánctánc; női körtánc
Ft.8041972SucutardClujlassú cigánytánc; sebes csárdás; de-a lungu
Ft.8231973Cluj-NapocaClujcăluşari; feciorească; rarul; székely verbunk; sucitoarele; legényes; haidău; ponturi ungureşte; lánctánc
Ft.8361973Dâmbău; Glodeni; Gheja; Cheţani; Voivodeni; Fofeldea; Manic; Urca; Găneşti; Miheşu de Cîmpie; Zau de Câmpie; Lunca de Jos; Bobohalma; Solocma; Lepindea; Dâmbău; Laslău Mare; Ghindari; Chibed; Chergid; Boiu; Mihai Viteazu; Sărăţeni; IbăneştiCluj; Mureș; Alba; Sibiu; Harghita;de purtat; hărţag; hărţagul; haţegana; învârtită; verbunk; sebes forduló; lassú csárdás; ritka legényes; ponturi; korcsos; csűrdöngölő; căluţ; feciorească; lánctánc; bărbunc; de-a lungul; româneşte de purtat; csárdás; féloláhos; magyaros; pontozó; ma
Ft.8431973Bărăi; VişeaClujlegényes; csárdás; de-a lungu; bătuta românească; bătuta deasă
Ft.8511974ZalăuSălajmărunţelul; legényes; forgatós
Ft.8631974NiculaClujpáros tánc; lakodalmi jelenetek
Ft.8741973MéhkerékBékés0
Ft.8781974MéhkerékBékésardelenescu; mânânţelu
Ft.8791974BattonyaBékésrara; românca; pe un picior; duba; leuţa; mărunţalu; trei paşi; deasa; kolo; szalatica; zsigino kolo; lassú; friss; kukunješte
Ft.8911975Ocna MureşAlbafeciorească; învârtită; cu bâta; purtată; zdrăncăniţă
Ft.9201974MéhkerékBékésméhkeréki román tánc
Ft.9281976IașiIașidansul ursului
Ft.9631977CertezeSatu Mare
Ft.9641977ElekBékéslunga; mânânţelu; ţigăneasca
Ft.9671975ElekBékéslunga; mărunţeaua; ţigăneasca
Ft.9701977NovaciGorjînvârtită; sârba
Ft.9731977MéhkerékBékészenekar játéka; mânânţelu; ardelenescu; câmpinescu; bătuta; duba; bătrânescu
Ft.9961978női éneklés; racsenica; horo; krivo horo; odzemok; cindruška; medvedij; lassú csárdás; momačko kolo; kolo; rezgő páros tánc; férfitánc; lánctánc; vonaltánc; aratótánc; dobos tánca; góralski; női szóló; férfi sortánc; pilikézés; kuriázás; árgyélus tán
Ft.9981978Aluniş; Benesat; Căşvana; Mihăieşti-Govora; Miheşu de Cîmpie; Aiton; Vărşag; Tonciu; Şepreuş; Poiana Lakului; Sânmihaiu de Pădure; Vlădeni; Miroslaveşti; Ghindari; Valea Largă; Orăştioara de Sus; Frătăuţii VechiSălaj; Cluj; Harghita; Arad; Mureș;Hunedoarade-a lungu; mărunţel; şchiopa; dans de pereche; bărbați; dans triplu; de purtat; sucitoarele; dans de băț de nuntă;székely verbunk; csárdás; verbunk; sebes forduló; korcsos; purtată; fecioreşte rar; învârtită; haţegana; lunga sărită; mărun
Ft.10311979Buza; Fizeşu Gherlii; Vaida-Cămăraş; Suatu; PălatcaClujmagyarul; öreges; vénes; lassú magyar; sűrű magyar; verbunk; ritka magyar; cigánytánc; ritka legényes; sebes csárdás; bărbunc; lassú csárdás; ritka legényes korcsos zenére; lassú cigánytánc; sűrű cigánytánc
Ft.10331979CorundHarghitalassú csárdás; korcsos; serény; gyors csárdás; szökő; sűrű legényes; páros tánc; verbunk; ritka legényes; román ponturi
Ft.10481980BixadSatu Marejoc de perechi; dans de cerc; dansul colacilor
Ft.10811981CipăieniMureșde ponturi; sűrű legényes; de purtat; învârtită; hărţag
Ft.11301982Valea Gurghiu; Lunca de Jos; TânaveMureș; Harghitaînvârtită; tatár lánc- és körtánc; gyimesi mars; csoszogós; féloláhos; verbunk; feciorească
Ft.11331982Biiapurtată fetelor; purtată; învârtită; de ponturi; haţegana; dobogós sârba; sârba; brâul; lassú csárdás; friss csárdás; magyar csűrdöngölő; verbunk; jártatós; szökős; marosszéki forgatós; dans căluşeresc; joc codrenesc; de arădiut; legényes; páros tánc
Ft.11461983CipăieniMureșponturi; hărţag; purtată; învârtită
Ft.11501983Ţigăneştii de Criş; BrusturiBihorşchiop sălăjan; şchiop sălăjan scuturatul; mărunţel
Ft.11531983GheorghieniClujlegényes; verbunk; üveges; mars; laskanyújtós tánc; román sűrű legényes; lassú csárdás; friss csárdás; gólya; hétlépés; kecsketánc
Ft.11611984Sâmboieni; MireşClujöreges csárdás; ritka magyar; bărbunc; lakodalmi jelenetek; joc bătrânesc; faluképek
Ft.11671984Baciu; Mera; Bonţida; Inucu; RăscruciClujfaluképek; purtată; legényes; csárdás; szapora; lassú magyar; sűrű magyar
Ft.11701984Floreşti; Mera; Liteni; Carastelec; BogdandCluj; Sălajromâneşte învârtită; românaşte de sărit; legényes; verbunk; csárdás; szapora; lassú csárdás; friss csárdás; körcsárdás; csűrdöngölő; cövekelős; friss
Ft.11711984NărujaVranceahora mare; sârba; chindia; munteneşte; ciobănaşu; páros tánc; burdui; havasi kürt; zenekar játéka; török zenészek; dobtánc; segmen zeibegi; hudaida
Ft.11981985BozieşSălajzenészek játéka; csingerálás; sebes csingerálás; de-a lungu; joc rar; învârtită; ritka magyar
Ft.12091985GrăniceriAradjoc de pereche
Ft.12241986HodacMureșsărit; de-a lungu; învârtită; bătuta; bărbunc
Ft.12321979MéhkerékBékésromán tánc; cigánytánc
Ft.12361986GrindeniMureșcsűrdöngölő; verbunk; sűrű legényes; székely verbunk; ponturi; învârtită; haţegana; csűrdöngölő; serény; lassú csárdás; szökős; friss csárdás; de-a purtată
Ft.12671987Tăuţi;Clujromán ritka legényes; ungureşte feciorească; sűrű legényes; învârtită rar; învârtită iute; ceardaş
Ft.12731984MéhkerékBékés0
Ft.12991987BaciuCluj0
Ft.13231988BlăjelSibiuverbunk; bărbunc; lassú csárdás; gyors csárdás; hărţag; szegényes; cingheraş; de bâtă; de băţi; haţegana
Ft.13561990PălatcaClujzenekar játéka; bărbunc; sűrű legényes; ritka legényes; româneşte în botă; verbunk; lassú magyar
Ft.13571990SânbenedicAlbapontozó; vénes; öreges; ponturi; romános; román pontozó; csárdás; haceg; haţegana
Ft.13621990SălișteaAlbaponturi; bărbunc
Ft.13681990SânbenedicAlbaverbunk; pontozó; feciorescă românească; zenészek játéka; învârtită; haţegana; vénes; csárdás; gyors
Ft.13691990Bichiş; GâmbuţAlbapontozó; csárdás; szegényes; lassú páros; csárdás; román pontozó; ponturi; hărţag; verbunk; purtată; învârtită; ţigănesc; purtată fetelor
Ft.13951991ŞieuBistrița-Năsăudzenészek játéka; feciorească rară; românesc; csárdás; román korcsos; de juit; cigány csárdás
Ft.14011991Aţintişromán férfitánc; páros tánc
Ft.14091991Carastelec; Ip; Giurtelecu ŞimleuluiSălajînvârtită; ponturi; joc de pereche; haţegana; lassú csárdás; friss csárdás; csingerálás
Ft.14231992GăbudAlbapurtată; ponturi; învârtită; ceardaş; haţegana; pontozó; verbunk; cigánytánc
Ft.14291992Hărănglab; JeledinţiMureșș Hunedoaraférfitánc; páros tánc
Ft.14371993VişeaClujsűrű; férfitánc; hármas csárdás; lassú csárdás; bătuta; repede; csárdás; összerázó; páros tánc; cigánytánc; cigánytánc; Csurka Pistué; lassú magyar; legényes; trnovján; lassú
Ft.14411994Daia Română; OiejdeaAlbaînvârtită; haţegana; giana; joc de bâtă; bărbunc; csárdás; margaréta; rezgő polka; verbunk
Ft.14421994MedveşAlbapontozó; vénes; csárdás; friss csárdás; purtată; ponturi; româneşte; haţegana ungureşte; joc de bâtă
Ft.14471994Sâncraiu; Văleni; Unguraş; Valea UnguraşuluiClujbărbunc; ceardaş românesc; ceardaş unguresc; lassú csárdás; gyors csárdás; öreges csárdás; legényes; ritka magyar; sűrű magyar; csűrdöngölő; csárdás; szökő; magyar; négyes; joc unguresc; bărbunc; botă; joc de-a lungu; bătuta; valţ; şapte paşi; învârt
Ft.14481994Grindeni; ŞieuMureș; Bistrița-Năsăudponturi; de-a învârtita; ţigăneşte; lassú csárdás; haţegana; bărbunc; verbunk; magyar verbunk; sűrű legényes; verbunk; székely verbunk; de-a purtată; serény; csűrdöngölő; lassú csárdás; lassú csárdás; korcsos; szökő
Ft.14491994SuceaguClujfeciorească; verbunk; szászfenesi legényes; legényes; româneşte de sărit; româneşte de-nvârtit; csárdás; szapora; ţigăneasca
Ft.14501995Lacu; Răscruci; SânmărtinClujritka legényes; sűrű magyar; verbunk; bărbunc; bărbunc rar; sűrű cigánytánc; lassú csárdás; friss csárdás; târnăveană; învârtită
Ft.14521995HorlaceaClujromán csárdás; lassú csárdás; sűrű csárdás; karikóba; karikázó
Ft.14531995Frata; Berchieşu; Ceanu MareClujromâneşte de-a lungu; româneşte de-a latu; hărţag rar; hărţag iute; polca; târnăveană; ponturi; bărbunc feciorească; de purtat; româneşte de-învârtit; în două laturi; hărţag; poarca; hărţag aspru; româneşte de preumblat
Ft.14541986Tosorog; TelecNeamțjoc bărbatesc; joc de pereche
Ft.14551996Soporu de CâmpieClujromâneşte de-nvârtit; româneşte în ponturi; târnăveană; în două laturi; hărţag cingherit; bărbunc
Ft.14581997Giurtelecu Şimleului; Fizeşu GherliiSălaj; Clujde-a lungu; barcău; fecioreşte cu fete; lassú magyar; fogásolás;

The second table gives the list of film sections that are available online from the database.

film indexyearlocationdanceVideo link
Ft.30.111948Dornești, SuceavahaţeganaFt.30.11
Ft.30.141948Iacobești, Suceavahora mareFt.30.14
Ft.30.161948Țibeni, SuceavasârbaFt.30.16
Ft.31.51948Țibeni, SuceavahoraFt.31.5
Ft.224.17a-b1954Leorinț, AlbahaţeganaFt.224.17a-b
Ft.388.2a1958Méhkerék, BékésardelenescuFt.388.2a
Ft.388.2b1958Méhkerék, BékésardelenescuFt.388.2b
Ft.498.171961Săcalu de Pădure, MureșbotosFt.498.17
Ft.503.5a-b1962.05.01Lunca de Sus, HarghitaciufoșFt.503.5a-b
Ft.504.201962.05Lunca de Jos, HarghitaciufoșFt.504.20
Ft.504.241962.05Lunca de Jos, HarghitaRuseasca de la BicazFt.504.24
Ft.504.25a-b1962.05Lunca de Jos, HarghitaCorăbiascaFt.504.25a-b
Ft.506.31962.05Răscruci, Clujţigăneşte; învârtită; ceardasFt.506.3
Ft.506.7a-c1962.05Răscruci, Clujceardas; românesc; ceardas iuteFt.506.7a-c
Ft.506.81962.05Răscruci, ClujînvârtităFt.506.8
Ft.535.71963Viştea de Jos, Făgărașfeciorească, purtată, invurtităFt.535.7
Ft.537.101963Aiudul de Sus, AlbahaidăuFt.537.10
Ft.537.81963Aiudul de Sus, Albaponturi cu feteFt.537.8
Ft.537.91963Aiudul de Sus, AlbaponturiFt.537.9
Ft.588.61966Leorinţ, AlbahaidauFt.588.6
Ft.673.121969.03Fizeşu Gherlii, ClujbărbuncFt.673.12
Ft.673.131969.03Fizeşu Gherlii, Clujromăneşte învârtităFt.673.13
Ft.673.221969.03Fizeşu Gherlii, Clujfecioreşte romăneşteFt.673.22
Ft.673.231969.03Fizeşu Gherlii, ClujbărbuncFt.673.23
Ft.673.71969.03Fizeşu Gherlii, Clujfecioreşte romăneşteFt.673.7
Ft.673.81969.03Fizeşu Gherlii, ClujbărbuncFt.673.8
Ft.680.105/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.1
Ft.680.10a-b05/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.10a-b
Ft.680.11a-f05/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.11a-f
Ft.680.12a-b05/25/1969Pețelca, AlbaînvârtităFt.680.12a-b
Ft.680.2a-b05/25/1969Pețelca, Albaînvârtită; haţeganaFt.680.2a-b
Ft.680.305/25/1969Pețelca, AlbapurtataFt.680.3
Ft.680.4a-c05/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.4a-c
Ft.680.505/25/1969Pețelca, Albaînvârtită; haţeganaFt.680.5
Ft.680.6a-b05/25/1969Pețelca, AlbahaţeganaFt.680.6a-b
Ft.680.705/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.7
Ft.680.805/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.8
Ft.680.9a-b05/25/1969Pețelca, AlbahaidăuFt.680.9a-b
Ft.682.111969.08Bonțida, Clujbarbunc; sűrű legényesFt.682.11
Ft.682.121969.08Bonțida, ClujBarbuncFt.682.12
Ft.682.9a-c1969.08Bonțida, Clujţiganeasca; învârtită; ţiganeşte iuteFt.682.9a-c
Ft.690.101969.04Turea, ClujfecioreşteFt.690.10
Ft.690.241969.04Turea, Clujînvârtită; csárdásFt.690.24
Ft.690.51969.04Turea, ClujfecioreşteFt.690.5
Ft.692.8a-b1969.04Luna de Sus, Clujlassú román legényes; romăneşte fecioreşteFt.692.8a-b
Ft.694.131969Sânbenedic, Albafecioresc rarFt.694.13
Ft.694.141969Sânbenedic, Albafecioresc rarFt.694.14
Ft.696.11969.08Cipăieni, MureșpurtataFt.696.1
Ft.696.21969.08Cipăieni, Mureșde ponturiFt.696.2
Ft.696.31969.08Cipăieni, MureșînvârtităFt.696.3
Ft.696.41969.08Cipăieni, MureșhaţeganaFt.696.4
Ft.696.51969.08Cipăieni, MureșpurtataFt.696.5
Ft.761.2a-d1971.08Filea, Mureșardeleana; sârba; de-a lungu; învârtităFt.761.2a-d
Ft.761.2e-f1971.08Filea, Mureșardeleana; sârba; de-a lungu; învârtităFt.761.2e-f
Ft.761.51971.08Filea, MureșînvârtităFt.761.5
Ft.761.6a-d1971.08Filea, Mureșmureşanca; botaFt.761.6a-d
Ft.761.6e-h1971.08Filea, Mureșmureşanca; botaFt.761.6e-h
Ft.1236.111986Grindeni, Mureșde-a purtatăFt.1236.11
Ft.1236.121986Grindeni, MureșînvârtităFt.1236.12
Ft.1236.13a1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.13a
Ft.1236.13b1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.13b
Ft.1236.5.e1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.5.e
Ft.1236.5b1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.5b
Ft.1236.5c1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.5c
Ft.1236.5d1986Grindeni, MureșponturiFt.1236.5d
Ft.1236.61986Grindeni, MureșînvârtităFt.1236.6
Ft.1236.71986Grindeni, MureșhațeganaFt.1236.7
Ft.1323.101988.03Blăjel, Sibiude bâtaFt.1323.10
Ft.1323.111988.03Blăjel, Sibiude bâtaFt.1323.11
Ft.1323.12; Ft.1323.131988.03Blăjel, Sibiude bâta; hațeganaFt.1323.12; Ft.1323.13
Ft.1357.51990Sânbenedic, AlbahaţegFt.1357.5