Hora din Banat: un dans pentru comunitate

Keywords: , ,

Regiunea Banatului poate fi împărţită în linii mari în trei zone etnografice – câmpia Banatului, dealuri şi munţi. In toate cele trei zone, Hora este cel mai inclusiv dans din comunitate. Hora este folosită pentru a deschide evenimente şi este un element esenţial în ciclul vieţii si la obiceiuri si ritualuri
calendaristice.

Mellish, Liz & Green, Nick 2020. “Hora din Banat: un dans pentru comunitate.” Ioan Horujenco (editor), Revista “Dunarea de Jos” – Dansuri populare, artă, ritual, divertisment 223: pages 15–17. Galați: Centrului Cultural “Dunărea de Jos”.
https://www.ccdj.ro/